Vissie

Emma Hermans praktijk voor kinderfysiotherapie streeft voor optimale, doelmatige kinderfysiotherapeutische zorg die transpant is voor zowel het kind en ouders. Het kind staat hierbij centraal en wordt mede (afhankelijk van leeftijd anders ouders) verantwoordelijk geacht voor het oplossen van zijn of haar lichamelijk probleem. Ik de kinderfysiotherapeute zal het kind hierbij begeleiden en hierin sturen.

Onder doelmatige zorg wordt verstaan dat hierbij de hulpvraag vanuit kind of ouders centraal zal staan. Indien gewenst zal er ook met andere zorgprofessionals samengewerkt worden.

Scroll naar boven