Kinderfysiotherapie

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen ze hun zintuigen en hun motoriek. Bij sommige kinderen treedt een stagnatie op in de ontwikkeling. In dergelijke gevallen is sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. Een gezonde ontwikkeling wordt vertraagd of bedreigd, waardoor problemen kunnen ontstaan. Zo’n verstoorde ontwikkeling kan het gevolg zijn van een aandoening van de zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. In dergelijke gevallen heeft uw kind extra oefening nodig om zich de noodzakelijke vaardigheden eigen te maken. Het heeft dan baat bij een behandeling die ik in mijn praktijk kan bieden.

Een kinderfysiotherapeute is een therapeute die zich onder andere richt op het optimaal motorisch functioneren van kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar.

Indicaties kinderfysiotherapie

Baby’s en peuters

 • Voorkeurshouding, al dan niet gepaard gaande met een afplatting van de schedel
 • Niet of vertraagd bereiken van de motorische mijlpalen
 • Bijzondere bewegingsvormen zoals billenschuiven
 • Pre- en /of dysmaturiteit
 • Slappe of juist gespannen baby
 • Regelmatig overtrekken
 • Onrustige baby
 • Orthopedische afwijkingen, zoals aangeboren klompvoetjes
 • Neurologische problemen
 • Afwijkende manier van lopen
 • Bewegingsangst
 • Moeite met vaardigheden als springen, klimmen, traplopen
 • Moeite met tekenen, kleuren en knutselen

Kleuters en schoolgaande kinderen

 • Afwijkende manier van lopen
 • Houterig en stijf bewegen
 • Moeite met tekenen, kleuren, knippen en knutselen
 • Schrijfproblemen
 • Vaak struikelen of vallen
 • Niet kunnen meekomen tijdens de gymles/ buiten spelen
 • Moeite met het aanleren van bv hinkelen, huppelen, fietsen en zwemmen
 • Moeite met aanen uitkleden, veter strikken
 • Bewegingsangst
 • Neurologische problemen
 • Orthopedische afwijkingen
 • Houdingsproblemen
 • Ademhalingsproblemen
 • Sportblessures
 • Conditionele problemen
 • Overgewicht

Behandeling

De behandeling is erop gericht om plezier te hebben bij het bewegen en zo bepaalde motorische functies te oefenen. Er wordt gewerkt aan vergroting van de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind zodat uw kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een belangrijke rol.

Verwijzing

Uw kind kan verwezen worden door de huisarts, de kinderarts of een ander medisch specialist of werkende in de gezondheidszorg. Een verwijzing is echter niet nodig. U kunt dus ook op eigen initiatief een afspraak maken voor een consult. We bespreken dan samen, of een behandeling gewenst is en waaruit deze bestaat

Vergoeding

Kinderfysiotherapie wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraars.

Bet365 Visit site get 200 GBP